Elektroniczne legitymacje studenckie są ważne - do odwołania !! • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2021-03-17 11:09:00

Elektroniczne legitymacje studenckie są ważne - do odwołania !!

Informujemy, że elektroniczne legitymacje studenckie są ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Innymi słowy, legitymacje studenckie są ważne do odwołania – stanu zagrożenia pandemią.
Nie mniej jednak, każdy Student, który uzyskał pozytywne zaliczenie semestru zimowego 2020/2021 i nie ma zaległości finansowych, może zgłosić się do Dziekanatu w celu przedłużania ważności legitymacji w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.


Wszelkie zmiany i informacje w tej sprawie będą na bieżąco przekazywane