Komunikat Rektora ws. Zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uczelni • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-04-29 15:00:00

Komunikat Rektora ws. Zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uczelni

Decyzją Rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu z dnia 28. kwietnia 2020 zajęcia dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formule zostają odwołane i zastąpione formułą opartą na nauczaniu zdalnym do końca semestru letniego 2019/2020

 

arrow Zarządzenie Rektora nr 48

arrow  Do końca semestru letniego 2019/2020 odwołane są również wydarzenia o charakterze zbiorowym (konferencje, seminaria, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne, targów oraz inne aktywności organizowane  przez studentów i pracowników na terenie uczelni).

arrow Do tego czasu zawieszone zostają również wymiany akademickiej i wyjazdów służbowych do innych krajów.

arrow  W przypadku trwających długoterminowych wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+, każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, w porozumieniu z koordynatorem programu i zgodnie z wytycznymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

arrow  Pracownicy i studenci zobowiązani są niezwłocznie poinformować Uczelnię o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem, podleganiu obserwacji sanitarnej, kwarantannie lub hospitalizacji. Powyższe informacje należy niezwłocznie przekazać telefonicznie lub mailowo Dyrektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni – Katarzynie Gryboś-Noga (tel. 534 394 679;  [email protected]), a następnie potwierdzają mailem kierowanym na adres [email protected]

 arrow  Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów pracowników i studentów oraz zastąpienie ich spotkaniami, konsultacjami i zebraniami z wykorzystaniem telefonów i mediów elektronicznych.


arrow Rekomenduje się regularne śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

arrow  
Rekomenduje się regularne śledzenie strony internetowej uczelni www.handlowa.eu oraz odbieranie e-maili od uczelni i przekazywanie społeczności akademickiej zawartych tam informacji.

Decyzja Rektora wynika z troski o społeczność Uczelni, a nie z bezpośredniego zagrożenia.

 

Studentom rekomendujemy telefoniczny lub mailowy kontakt z jednostkami uczelnianymi - KLIK

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora TUTAJ.