Komunikat Rektora ws. Roku Akademickiego 2021/2022 • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2021-05-21 10:54:08

Komunikat Rektora ws. Roku Akademickiego 2021/2022

Drodzy Studenci,

w związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim 2021/2022 chciałbym poinformować, że została podjęta decyzja o rozpoczęciu nowego roku w formule hybrydowej. Ostateczna realizacja takiej formuły będzie jednak uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących w roku akademickim 2021/2022 przepisów prawa, w tym również od ewentualnych ograniczeń w odniesieniu do jednostek szkolnictwa wyższego.

 

Studenci I roku studiów pierwszego stopnia:

- Wykłady będą realizowane w formule online.

- Pozostałe zajęcia będą odbywały się stacjonarnie, w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą.

 

Studenci II, III roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci studiów drugiego stopnia:

- Wykłady będą realizowane w formule online.

- Pozostałe zajęcia będą odbywały się w systemie mieszanym. W zależności od charakteru zajęć będą one realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą bądź zdalnie.

 

Ponadto chciałbym życzyć Państwu dużo zdrowia oraz samych sukcesów w zbliżającej się sesji egzaminacyjnej.

 

Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

 Prof. WSH we Wrocławiu dr Roman Fulneczek