Kierunek Turystyka i Rekreacja z pozytywna oceną PKA na 6 lat! • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2021-06-22 12:48:51

Kierunek Turystyka i Rekreacja z pozytywna oceną PKA na 6 lat!

Kolejna akredytacja przyniosła nam sukces i podkreślenie wartości studiów na WSH we Wrocławiu!

Miło nam poinformować, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała naszej Uczelni pozytywną ocenę dla kierunku Turystyka i Rekreacja na okres 6 lat. Nasz kolejny sukces poświadcza, że proces kształcenia na tym kierunku umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Dziękujemy naszym studentom za tworzenie społeczności #WSHweWroclawiu!