Inteligencja Emocjonalna w Zarządzaniu - nowy kierunek studiów podyplomowych w WSH • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2017-07-12 10:00:00

Inteligencja Emocjonalna w Zarządzaniu - nowy kierunek studiów podyplomowych w WSH

EQ (emotional quotient) charakteryzuje się wysokim poziomem kompetencji społecznych interpersonalnych i intrapersonalnych. Wiemy, że sukces w życiu zawodowym zależy nie tylko od intelektu, ale też od umiejętności kierowania emocjami, ponieważ to one wpływają na to jak oceniamy innych ludzi i samych siebie.

Mając na uwadze, że biznes to nie tylko gra stworzyliśmy kierunek studiów podyplomowych INTELIGENCJA EMOCJONALNA W ZARZĄDZANIU, który pozwoli słuchaczom rozwinąć u siebie wysoki poziom inteligencji emocjonalnej.

W ramach programu studiów stawiamy szczególny nacisk na te umiejętności, które są poszukiwane na rynku pracy - komunikacja, asertywność, praca w grupie, empatia, autoprezentacja, gotowość do uczenia się, kreatywność, odpowiedzialność, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. 

Uwaga! Rekrutacja trwa!
Wszystkie osoby, które zapiszą się na studia podyplomowe do 31 sierpnia, otrzymają do 1000 zł zniżki.