Innowacje w oświacie - szkolenie dla wykładowców i kadry zarządzającej • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2018-10-29 08:00:00

Innowacje w oświacie - szkolenie dla wykładowców i kadry zarządzającej

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji dyrektora jako inicjatora zmian. Wzbogacenie oferty edukacyjnej o nowe rozwiązania innowacyjne. Zajęcia o charakterze praktycznym, warsztatowym. Materiały szkoleniowe do wykorzystania w codziennej pracy. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: https://www.edutori.pl/szkolenie-innowacje-zaproszenie1.pdf