Informacja ws. zajęć w roku akademickim 2021/2022 • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2021-09-01 11:01:14

Informacja ws. zajęć w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Studenci!  

 

Informujemy, że decyzją Rektora dr Romana Fulneczek prof. WSH we Wrocławiu –  nowy rok akademicki 2021/2022 na studiach pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynamy powrotem do nauki tradycyjnej - stacjonarnej. Oczywiście w trosce o bezpieczeństwo całej Społeczności Akademickiej, zajęcia w formie stacjonarnej odbywać się będą w salach dydaktycznych w WSH  stosując wszelkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Równocześnie pragniemy zaznaczyć, iż dopuszcza się, aby wykłady oraz część zajęć o charakterze praktycznym (np. wybrane ćwiczenia, projekty, warsztaty, etc.) były realizowane w formie online zarówno synchronicznie – w czasie rzeczywistym za pośrednictwem narzędzia MS Teams  oraz asynchronicznie – na platformach edukacyjnych m.in. ASECCO i ROSETTA.