Informacja dla studentów przebywających na wymianie w ramach ERASMUS+ • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-03-13 13:57:00

Informacja dla studentów przebywających na wymianie w ramach ERASMUS+

Jeśli przebywasz  obecnie na wymianie akademickiej w ramach programu ERASMUS+, to w związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, możesz przerwać swój wyjazd i wrócić do kraju. Poniżej kroki, jakie należy wykonać.

 

Kontakt e-mailowy z biurem Erasmus

Jeśli przytrafiła ci się nieprzewidywana sytuacja  będąca poza twoją kontrolą i niewynikająca z twojego błędu i chcesz przerwać swój wyjazd niezwłocznie zgłoś ten fakt koordynatorowi biura Erasmus oraz opiekunowi instytucji przyjmującej. 

Koordynator programu ERASMUS+
mgr Paulina Hejdukowska
[email protected]

Niezbędne dokumenty

  • "Confirmation of stay" z datami przyjazdu i powrotu potwierdzone przez instytucję przyjmującą

  • Opis zdarzenia

  • Potwierdzenie o zaistnieniu siły wyższej (zawieszenie zajęć dydaktycznych, stan wyjątkowy)

Dodatkowe dokumenty

Faktury, rachunki, bilety, potwierdzenia operacji bankowych udokumentowane próby odzyskania poniesionych kosztów

Decyzja

Komplet dokumentów zostanie przesłany do decyzji Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Warszawie, a każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.