Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2017-10-11 08:00:00

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Tegoroczna Inauguracja była już 21. w historii Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Tradycyjnie jak co roku rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego a także Hymnu Zjednoczonych Państw Europy, ze względu na międzynarodową orientację naszej uczelni. Najważniejszym punktem uroczystości było przemówienie inauguracyjne nowego Rektora WSH dr. Romana Fulneczek, w którym przedstawił plany na nadchodzący rok.

Głos zabrał również przewodniczący Samorządu Studenckiego – Maksym Chybko, który zachęcił wszystkich studentów do aktywnego udziału w życiu studenckim i zbierania jak największej liczby doświadczeń naukowych i zawodowych.

Wykład inauguracyjny przedstawił prof. dr hab. Marian Noga, były Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Senator RP oraz członek Rady Polityki Pieniężnej, który obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Współpracy z Biznesem w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wykład swój poświęcił przejawom gospodarki kreatywnej w Polsce.

Uroczystą Inaugurację kolejnego roku zakończyliśmy wysłuchaniem hymnu akademickiego Gaudeamus Igitur.

 

 fot. Sławomir Okrzesik