Godziny dyżurów jednostek uczelnianych dla studentów • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-06-22 13:45:00

Godziny dyżurów jednostek uczelnianych dla studentów

Uwaga: od 1 lipca 2020 wszystkie jednostki uczelniane wracają do normalnych godzin funkcjonowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Szczegóły dotyczące poszczególnych działów znajdziecie w zakładce Jednostki Uczelniane

 

Władze Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu informują,że stosując się do zaleceń władz centralnych, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom uczelni, informują, że

  • Godziny dyżurów jednostek uczelnianych do bezpośredniej obsługi studenta odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00. W weekendy uczelnia jest zamknięta. Obowiązuje do odwołania

  • Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godzinach 8:00 - 16:00

  • Władze Uczelni uruchomiły specjalny adres e-mail: [email protected]pod którym można kontaktować się w sprawach związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym Uczelni.

 

Szczegóły dyżurów poszczególnych działów:

 

  • Dziekanat:  Dziekanat będzie prowadził dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 przy czym prosimy o zastosowanie się do zasady ograniczonego kontaktu bezpośredniego.  Zachęcamy jednak do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godz. 8:00-16:00

  • Kwestura/Dział Obsługi Finansowej Studentów: będzie miał dyżury w godz. 9:00 – 15:00 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek. Preferowany kontakt mailowy, odpowiedzi będą udzielane na bieżąco w dniach pełnionych dyżurów.

Stypendia:
Wnioski należy przesyłać w formie skanu (plik pdf) na adres [email protected] w terminie do 21.03.2020 r. (termin został już wydłużony)
Stypendia będą przyznawane w kwietniu, a do dokładnym terminie i warunkach wypłaty stypendiów studenci, którzy złożyli wnioski zostaną poinformowani Komunikatem na Wirtualnym Dziekanacie.

Zaświadczenia:
Zapotrzebowanie na zaświadczenie należy wysłać mailowo na adres [email protected] lub [email protected] i wyraźnie zaznaczyć, czy zaświadczenie musi być odebrane osobiście, czy może być wysłany skan. Po zaświadczenie będzie się można zgłosić w podanych wyżej dniach i godzinach tylko i wyłącznie po otrzymaniu maila zwrotnego, że takie zaświadczenie jest gotowe do odebrania.

Pozostałe sprawy:

Preferowany kontakt mailowy, odpowiedzi będą udzielane na bieżąco w dniach pełnionych dyżurów.

 

  • Biuro Rekrutacji:  będzie miało dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00. Zachęcamy jednak do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godz. 8:00-16:00: 

Rekrutacja [ua, ru]: +48 506 396 665, [email protected],

Rekrutacja [pl, en]: +48 784 367 758, [email protected],

Kandydaci zagraniczni nadal mogą zapisywać się na studia, cała procedura przebiega online: https://apply.vistula.edu.pl/ !

 1. Kontakt telefoniczny Biuro Karier: Telefon: +48 71 333 11 08 (dni dyżurów wysyłam w załączniku)

 2. Umówienie się na konsultację on-line poprzez serwis JobTeaser (zakładka spotkania) do 14.03.2020. Wejście do serwisu bezpośrednio poprzez serwis wsh.jobteaser.com  lub zakładkę na stronie WSH -> Dla Studenta -> Biuro Karier  

Konsultacje on-line mogą dotyczyć:
- dokumentów aplikacyjnych (CV)
- praktyk studenckich
- konsultacje oraz testy ścieżki zawodowej
Ważne - konsultacje nie dotyczą projektów unijnych realizowanych przez Biuro Projektów (np. zapisów na szkolenia realizowane przez Biuro Projektów) 

                   3. Zachęcamy do wysłania wiadomości e-mail na adres: [email protected][email protected]  lub  [email protected]

  • Biuro Projektów:  Zapisy na szkolenia, informacje na temat szkoleń i dat rozpoczęcia:

1. Kontakt: [email protected] 

2. Kontakt telefoniczny w dniach dyżurów z Marcinem Szymkowiakiem Tel. (+48) 71 333 11 03  

  • Biuro Programu MBA:  Biuro MBA ma dyżur w każdy wtorek i czwartek od 9-15, w pozostałych dniach zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w godzinach 8:00 - 16:00  

  •  Centrum Studiów Podyplomowych : w sprawach związanych z kierunkiem bardzo proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +48 71 333 11 33 w dniu dyżuru pracownika tj. poniedziałek 9:00 do 15:00 w pozostałe dni  pod adresem mailowym [email protected]. W kwestiach związanych z zajęciami pozostajemy w kontakcie z opiekunem merytorycznym za pośrednictwem udostępnionego adresu mailowego oraz narzędzia Microsoft Teams. 

 

Czytaj również: Koronavius - FAQ