Egzamin dyplomowy studentów MBA • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2018-06-15 11:00:00

Egzamin dyplomowy studentów MBA

W WSH odbył się egzamin dyplomowy MBA, podczas którego 20 już absolwentów studiów International i Executive MBA obroniło swoje prace magisterskie i zdało egzamin końcowy z bardzo dobrymi wynikami. Jesteśmy dumni z naszych studentów i absolwentów MBA, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny i gratulujemy ogromnego sukcesu. Życzymy też, aby zdobyta wiedza i umiejętności menedżerskie pozwoliły im stać się „business tycoons”