Decyzje rozpatrzonych wniosków o stypendia • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2021-11-16 08:37:24

Decyzje rozpatrzonych wniosków o stypendia

WYNIKI 15.11.2021 r.

Przedstawiamy decyzje rozpatrzonych wniosków o stypendia rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Informuję, że decyzje należy odebrać niezależnie od tego czy świadczenie zostało przyznane czy też nie. Decyzje należy odebrać w Centrum Obsługi Finansowej Studenta  (pokój 1/6, od wtorku do czwartku w godz. 10-14).

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem wypłaty świadczenia jest odbiór decyzji.

 Plik do pobrania WYNIKI

 Stypendia – stawki stypendialne i progi

W Zarządzeniu Rektora nr 17/21/22 z dnia 10.11.2021 r. w sprawie postępowania przy przyznawaniu świadczeń dla studentów WSH na semestr zimowy (link) zostały określone wysokości świadczeń przyznawanych w semestrze zimowym 2021/2022 oraz wyniki punktowe uprawniające do otrzymania stypendium rektora.