Apel Rektora - dr. Romana Fulneczek w związku z pandemią koronawirusa • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2020-03-19 11:44:00

Apel Rektora - dr. Romana Fulneczek w związku z pandemią koronawirusa

Drogie Studentki,
Drodzy Studenci,

zwracam się do Was w związku z epidemią Koronawirusa SARS-CoV-2 o całkowitą dojrzałość i odpowiedzialność.

Solidaryzujmy się w tych trudnych chwilach. Pamiętajmy, jesteśmy jednością akademicką. Ograniczmy wszelkie kontakty towarzyskie. Wszyscy Jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych w rodzinie, pracy, uczelni, całej społeczności akademickiej.

Starajmy się wszyscy sprostać temu wyjątkowemu wyzwaniu. Miejmy nadzieję, że ten niezwykły okres w miarę szybko minie. Tego życzę Państwu i sobie.

Pamiętajcie, Władze Uczelni, Pracownicy Dydaktyczni, Pracownicy Administracyjni, jesteśmy dla Was i służymy Wam pomocą, mając na względzie zdrowie i dobro nas wszystkich.

Jak już Państwo wiecie, zajęcia będą prowadzone zdalnie za pomocą technik kształcenia na odległość.

Zawieszenie zajęć na uczelni, nie oznacza przerwy w nauce, a jedynie zmianę jej formy. Wykładowcy na bieżąco będą informowali Państwa w jaki sposób i w jakim czasie będziecie Państwo odbywali zajęcia. Zaległości w zajęciach zostaną nadrobione w formie zdalnej. O sposobie i terminach odrobienia niezrealizowanych zajęć zostaniecie Państwo poinformowani przez Panią Dziekan.

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

uwierzcie, przy dobrej wspólnej woli, mądrości i odpowiedzialności przezwyciężymy ten wyjątkowo trudny okres.

Niech nie brakuje nam wyobraźni i pamiętajmy o stosowaniu działań prewencyjnych

Bądźmy razem!

Życzę wszystkim Państwu rozsądku, odpowiedzialności a przede wszystkim zdrowia.

Pozostaję z Wami wszystkimi

 

 

Dr Roman Fulneczek

Rektor Wyższej Szkoły Handlowej

we Wrocławiu