Ankieta dotycząca losów Absolwentów WSH • Aktualności i komunikaty - WSH we Wrocławiu

2019-11-12 11:51:47

Ankieta dotycząca losów Absolwentów WSH

Link do ankiety: Ankieta dotycząca losów Absolwentów WSH

Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne - posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień.