Project Management MBA

Tryb studiów: Weekendowy

Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)

Wymiar godzin: 240 godzin

Język wykładowy: polski i angielski

Obecny trend w Zarządzaniu Projektami zdecydowanie zorientowany jest na praktyczny rozwój, czyli to co najczęściej przynosi długoletnie doświadczenie. Potrzeba obecnych czasów to realizacja zadań w coraz to krótszym czasie przy zachowaniu wysokiej jakości. Tempo życia na przeciągu ostatnich lat wzrosło w znaczny sposób co oznacza, że poprzeczka z roku na rok jest ustawiana coraz wyżej.

Aby temu sprostać i podążać za najnowszymi trendami, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje 2-semestralne studia MBA z Zarządzania Projektami w języku polskim i angielskim. To co wyróżnia ten kierunek, to połączenie Zarządzania Projektami z „Ledership-em” na fundamentach tradycyjnej metodologii zarządzania projektami i najnowszych technik Agile. Kierunek ten jest unikalny, ponieważ w swoim przekazie gromadzi sprawdzone zagadnienia i techniki z profesjonalnego świata w Zarządzaniu Projektami. Oznacza to, że prowadzący wykładowcy to praktycy, zawodowi Kierownicy Projektów i Managerowie, którzy specjalnie na potrzeby tego kierunku przygotowali gry biznesowe i interaktywne warsztaty poparte prawdziwymi przykładami z ich zawodowego środowiska. Jednym słowem to co zdobywamy latami – czyli doświadczenie, na tym kierunku zostanie przekazane przez wykładowców-praktyków podczas zajęć.

Celem tego kierunku jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych, które byłyby zdobywane latami. Na tych studiach MBA wykładowcy sprawią, że studenci w praktyczny sposób przejdą przez wszystkie aspekty podczas dwóch semestrów. Nadrzędnym założeniem jest stworzenie odpowiednich warunków, symulacji, „case study” dla jak najlepszego zrozumienia tradycyjnych i innowacyjnych metod prowadzenia projektów oraz kompetencji przywódczych. Głównym przesłaniem jest maksimum praktyki przy niezbędnym minimum teorii.

Studia MBA w Zarządzania Projektami kierowane są do następujących grup odbiorców:

 • osoby pełniące funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją;
 • osoby przygotowujące się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze;
 • osoby zarządzające projektami lub wykonujące zadania związane z prowadzeniem projektów
 • osoby planujące rozpocząć karierę w Zarządzaniu Projektami
 • osoby planujące doskonalić kompetencje zarządcze
 • osoby, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość.

Słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu praktycznego zarządzania projektami, przywództwa, Agile w praktyce, prowadzenia spotkań, telekonferencji i wystąpień publicznych. Zajęcia będą utrzymane w konwencji warsztatów, gier biznesowych czy interaktywnych wykładów. Dodatkowo pozyskaną wiedzę będą mogli na bieżąco omawiać i konfrontować, ponieważ wykładowcami na kierunku są praktycy, doświadczeni menedżerowie z jednej z największych korporacji na świecie.

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

I semester

23-24.10.2021

06-07.11.2021

20-21.11.2021

18-19.12.2021

08-09.01.2022

22-23.01.2022

II semester

05-06.03.2022

19-20.03.2022

09-10.04.2022

23-24.04.2022

14-15.05.2022

28-29.05.2022

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA.

LINK DO FORMULARZA ON-LINE https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1-p3QbS6B9B9pko3Va4L90Awhvnclrk2FIHb-mclUdyXl7Q/viewform?c=0&w=1

Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa przed Komisją Rekrutacyjną, podczas której chcemy bliżej poznać przebieg kariery zawodowej naszych kandydatów, ich oczekiwania względem oferowanego przez nas programu studiów oraz dowiedzieć się, co motywuje ich do podjęcia studiów MBA w Wyższej Szkole Handlowej.

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia i ankieta osobowa
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35×45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł


Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto:

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata