MBA Process Management

Tryb studiów: Weekendowy

Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)

Wymiar godzin: 240 godzin

Język wykładowy: polski

MBA Process Management to jedyne tego typu studia MBA w Polsce, które są odpowiedzią na potrzeby kandydatów, którzy chcą uzyskać wiedzę w zakresie zarządzania procesowego w środowisku usługowym. MBA Process Management ma za zadanie udoskonalenie kompetencji merytorycznych, analitycznych oraz zarządczych zgodnie z podejściem procesowym. Uwaga skupiona jest głównie na zagadnieniach takich jak: prowadzenie projektów procesowych, zarządzanie zmianą, modelowanie procesów biznesowych oraz ich automatyzacja w kontekście procesowego zarządzania organizacją.

Założeniem, jakie przyświecało nam podczas organizacji tego kierunku, jest nie tylko rozwój kompetencji indywidualnych danego uczestnika studiów MBA, ale również przygotowanie przedstawicieli kadry menedżerskiej do zarządzania organizacją zgodnie z podejściem procesowym. Doprowadzić ma to uzyskania przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa poprzez rozwój kompetencji uczestników studiów MBA Process Management. By zrealizować ten cel, korzystamy ze wsparcia praktyków biznesu, firm Partnerskich oraz Lean Service Institute – Partnera zagranicznego.

Potwierdzeniem rozwoju kompetencji jest świadectwo ukończenia studiów MBA oraz certyfikat Process Managera, Process Coacha oraz Process Leadera. Zajęcia podczas studiów prowadzone przez profesjonalistów, międzynarodowych praktyków z ogromnym doświadczeniem w branży usługowej oraz w swoich specjalizacjach. W ramach studiów organizowane są zjazdy na terenach firm usługowych oraz w Lean Service Institute w Niemczech.

MBA Process Management adresowany jest do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, metodologii wdrażania podejścia procesowego w organizacjach usługowych, a także analizy biznesowej.

Organizowane przez nas studia kierowane są do właścicieli firm, którzy chcą stale rozwijać swoje przedsiębiorstwa, do menadżerów i kierowników zainteresowanych wykorzystaniem najnowszych trendów z zakresu zarządzania. Zapraszamy także osoby pracujące lub dopiero rozpoczynające pracę na stanowiskach kierowniczych.

Zajęcia prowadzone są m.in. przez międzynarodowych praktyków biznesu. Wrocław jako siedziba wielu firm daje nam możliwość organizowania zjazdów (co najmniej 5) na terenie zakładów produkcyjnych. Studenci odbywają również wizytę w Lean Service Institute w Niemczech. Oprócz problematyki związanych z zarządzaniem procesami aż 40 procent poruszanych tematów skupia się na zarządzaniu ludźmi. Studenci rozpatrują case studies, a każdy zjazd prowadzony jest w formie warsztatów.

Przekazywana wiedza, organizowane ćwiczenia oraz wszystkie inne zajęcia skupiają się wokół trzech bloków tematycznych, którymi są Metodologia Podejścia Procesowego, Efektywne prowadzenie projektów procesowych, w  tym dobór narzędzi optymalizacji procesów oraz Strategia Zarządzania Zmianą w organizacji procesowej.

Po opanowaniu wiedzy z każdego modułu następuje egzamin, a po ich zdaniu student uzyskuje świadectwo ukończenia studiów MBA. Ukoronowaniem nauki jest praca zaliczeniowa w formie projektu implementacyjnego.

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

I semester

23-24.10.2021

06-07.11.2021

20-21.11.2021

18-19.12.2021

08-09.01.2022

22-23.01.2022

II semester

05-06.03.2022

19-20.03.2022

09-10.04.2022

23-24.04.2022

14-15.05.2022

28-29.05.2022

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA.

LINK DO FORMULARZA ON-LINE https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1-p3QbS6B9B9pko3Va4L90Awhvnclrk2FIHb-mclUdyXl7Q/viewform?c=0&w=1

Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa przed Komisją Rekrutacyjną, podczas której chcemy bliżej poznać przebieg kariery zawodowej naszych kandydatów, ich oczekiwania względem oferowanego przez nas programu studiów oraz dowiedzieć się, co motywuje ich do podjęcia studiów MBA w Wyższej Szkole Handlowej.

Dokumenty rekrutacyjne

  • podanie o przyjęcie na studia i ankieta osobowa
  • 2 egzemplarze umowy o naukę
  • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
  • 1 zdjęcie o wymiarze 35×45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • kopia dowodu osobistego
  • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 300 zł


Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto:

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

Początek rekrutacji: 1 stycznia 2019
Zakończenie rekrutacji: 30 września 2019
Pierwsze zajęcia: 26-27.10.2019


KONTAKT

dr Aneta Szymańska – Dyrektor Studiów MBA

ul. Ostrowskiego 22,
53-238 Wrocław
+48 71 333 11 11
[email protected]