Lean Management MBA

Tryb studiów: Weekendowy

Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)

Wymiar godzin: 240 godzin

Język wykładowy: polski

Studia Lean Management MBA są szansą na budowanie przewagi konkurencyjnej managerów i specjalistów funkcjonujących w ostrych warunkach wymagającego rynku. Jedyne takie studia MBA, które oprócz szansy na rozwój osobisty i zawodowy, są inspiracją do podjęcia działań optymalizacyjnych w organizacjach

Lean Management MBA, to unikalna możliwość rozwoju kompetencji w dziedzinie zarządzania procesowego poprzez narzędzia lean/kaizen/ciągłego doskonalenia z jednoczesnym uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych MBA oraz 3 certyfikatów Lean Lidera, Lean Coacha i Lean Managera wydanych przez Partnera Kierunku, firmę Lean Management Consulting Group. 240 godzin intensywnych zjazdów prowadzonych w formie warsztatowej, z których ponad połowa realizowana jest na terenie partnerskich firm, daje podstawę do przygotowania studentów do wyzwań zmieniającego się rynku nastawionego na optymalizację kosztów, wysoką jakość i szybkość działania. 1 rok intensywnej nauki, prowadzonej przez praktyków biznesu, konsultantów LMCG i realizacja projektu wdrożeniowego to podstawa efektywności i satysfakcji uczestników studiów. Możliwość wyjazdu na Benchmark Tour do Niemiec do Lean Service Institute i uniwersalność tematów pozwalają dedykować te studia zarówno managerom i specjalistom z firm produkcyjnych i usługowych

Lean Management MBA, to unikalna możliwość rozwoju kompetencji w dziedzinie zarządzania procesowego poprzez narzędzia lean/kaizen/ciągłego doskonalenia z jednoczesnym uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych MBA oraz 3 certyfikatów Lean Lidera, Lean Coacha i Lean Managera wydanych przez Partnera Kierunku, firmę Lean Management Consulting Group. 240 godzin intensywnych zjazdów prowadzonych w formie warsztatowej, z których ponad połowa realizowana jest na terenie partnerskich firm, daje podstawę do przygotowania studentów do wyzwań zmieniającego się rynku nastawionego na optymalizację kosztów, wysoką jakość i szybkość działania. 1 rok intensywnej nauki, prowadzonej przez praktyków biznesu, konsultantów LMCG i realizacja projektu wdrożeniowego to podstawa efektywności i satysfakcji uczestników studiów. Możliwość wyjazdu na Benchmark Tour do Niemiec do Lean Service Institute i uniwersalność tematów pozwalają dedykować te studia zarówno managerom i specjalistom z firm produkcyjnych i usługowych.

Naszym założeniem jest przygotowanie kadry menadżerskiej i specjalistów do podjęcia działań optymalizacyjnych w swoich organizacjach, a przez to rozwój kompetencji połączony z wsparciem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Do tego celu wykorzystamy szereg możliwości jakie daje nam współpraca z praktykami biznesu, firmą LMCG, Lean Service Institute oraz partnerstwem zagranicznym.

80 godzin w obszarach:

 • lean management
 • efektywne zarządzanie zasobami
 • narzędzia optymalizacji procesów
 • lean performance office
 • komunikacja w kulturze lean

80 godzin w obszarach:

 • gemba kanri (shop flor management)
 • training within industry
 • quality management
 • zarządzanie projektami

80 godzin w obszarach:

 • zarządzanie ryzykiem
 • hoshin kanri, leadership
 • zarządzanie w kulturze lean
 • egzamin

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

Rok akademicki 2019/2020

I SEMESTR

 1. 26-27.10.2019
 2. 16-17.11.2019
 3. 30.11-01.12.2019
 4. 14-15.01.2020
 5. 18-19.01.2020
 6. 01-02.02.2020

II SEMESTR

 1. 07-08.03.2020
 2. 21-22.03.2020
 3. 04-05.04.2020
 4. 25-26.04.2020
 5. 16-17.05.2020
 6. 23-24.05.2020

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA.

LINK DO FORMULARZA ON-LINE https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1-p3QbS6B9B9pko3Va4L90Awhvnclrk2FIHb-mclUdyXl7Q/viewform?c=0&w=1

Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa przed Komisją Rekrutacyjną, podczas której chcemy bliżej poznać przebieg kariery zawodowej naszych kandydatów, ich oczekiwania względem oferowanego przez nas programu studiów oraz dowiedzieć się, co motywuje ich do podjęcia studiów MBA w Wyższej Szkole Handlowej.

Dokumenty rekrutacyjne

 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Ankieta osobowa
 • 2 listy rekomendacyjne
 • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej (do legitymacji studenckiej)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia
 • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia przed 2005 r.
 • Kopia dowodu osobistego
 • Poświadczenie minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego
 • Podpisana umowa o naukę wraz z załącznikiem – 2 egz.
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (500 PLN)
  Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Bank Zachodni WBK S.A. 44 Oddział/Wrocław
  04 1500 1155 1211 5005 3031 0000, wpisując
  w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

TERMINY

Początek rekrutacji: 1 stycznia 2019

Zakończenie rekrutacji: 30 września 2019

Pierwsze zajęcia: 26-27 października 2019

KONTAKT

Anna Migas – LMCG

+48 531 606 222

dr Aneta Szymańska – Dyrektor Studiów MBA

[email protected]

+48 71 333 11 11

ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław