Zarządzanie • Organizacja roku akademickiego - WSH we Wrocławiu

Zarządzanie

Studia Licencjackie stacjonarne

1 rok

2 rok AKTUALIZACJA 15.10

3 rok AKTUALIZACJA 18. 10

Studia Magisterskie stacjonarne

1 rok

2 rok

Studia Licencjackie niestacjonarne

1 rok

2 rok

3 rok  AKTUALIZACJA 07. 10

4 semestr AKTUALIZACJA 18.10

Studia Magisterskie niestacjonarne

1 rok

2 rok AKTUALIZACJA 14.10