“E.T.” Education and Tourism • Koła naukowe - WSH we Wrocławiu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam do siebie namiar – skontaktujemy się z Tobą!

Przejdź

“E.T.” Education and Tourism

Studenckie Koło Naukowe E.T. Education and Tourism działa od 2018 roku, przy Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Opiekunami koła naukowego są dr Marta Drozdowska i dr Izabela Gruszka. 

 

Działalność Koła

Misją Koła jest rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o turystyce, rekreacji i hotelarstwie. Rozbudzamy zainteresowania pracą badawczą i rozwojową, pogłębiamy wiedzę na temat zagadnień związanych ze współczesną turystyką . W końcu kreujemy platformy do współpracy studentów i instytucji i podmiotów rynku turystycznego.

 

Członkowie Koła

Członkami koła są studenci zainteresowani tematyką turystyczną. Aktywna działalność w Kole naukowym E. T. zakłada:

  • Uczestnictwo w badaniach naukowych zakresu turystyki
  • Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki oraz podmiotami gospodarczymi
  • Inicjowanie i udział w konferencjach studenckich, spotkaniach i wykładach
  • Rozwijanie współpracy z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi
  • Angażowanie się w działania promujące rozwój turystyki
  • Organizacja wyjazdów edukacyjnych, study-tour, wyjazdów na targi turystyczne

 

Opiekun

dr Marta Drozdowska

tel.+48 71 333 11 16, pokój 3/9

e-mail: marta.drozdowska@handlowa.eu

 

dr Izabela Gruszka

tel.+48 71 333 11 31, pokój 2/10

e-mail: izabela.gruszka@handlowa.eu

 

Fabryka Sukcesu Czytaj więcej
Nowoczesne Zarządzanie Czytaj więcej