Realizowane projekty unijne • Biuro karier - WSH we Wrocławiu

Realizowane projekty unijne

"Menadżer Na Stażu"

Programy staży uwzględniają oczekiwania gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz są bezpośrednio powiązane z programami (efektami) kształcenia na kierunkach objętych projektem.
Dowiedz się więcej

 

"Wrocławska uczelnia przyszłości "

Kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Dowiedz się więcej

 

"Twoja opcja kariery"

czyli „Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji studentów”

Dowiedz się więcej