Biblioteka

Biblioteka

Nasza Biblioteka liczy obecnie ok. 20 000 książek, w tym ponad 600 publikacji w językach obcych oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

Biblioteka WSH udostępnia swoje zbiory na miejscu w przytulnej Czytelni oraz wypożycza poza obręb uczelni. W Bibliotece można skorzystać z komputerów podłączonych do Internetu oraz przyjść z własnym laptopem i podłączyć go do sieci. Istnieje możliwość korespondencji z Biblioteką za pomocą e-maila, również w ten sposób Czytelnicy mają możliwości przedłużania terminu zwrotu książek oraz rezerwacji poszukiwanych tytułów.

Znajdziesz tu specjalistyczną literaturę z takich dziedzin, jak:

 • zarządzanie
 • informatyka
 • stosunki międzynarodowe
 • marketing
 • bankowość
 • Unia Europejska
 • finanse
 • prawo
 • turystyka
 • rachunkowość
 • handel
 • e-biznes

Posiadamy również wydawnictwa językowe, a także wydawnictwa popularno-naukowe pomocne w nauczaniu przedmiotów wykładanych w WSH.

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: 9.00-16.00
 • Wtorek: 9.00-16.00
 • Środa: 9.00-17.00
 • Czwartek: 9.00-16.00
 • Piątek: 9.00-16.00
 • Sobota: 9.00-15.00

Kontakt

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
tel: +48 71 333 11 10
email:  [email protected]

Bibliotekarz:

Anita Baraniecka
email: [email protected]

Zasady korzystania

 • Biblioteka składa się z czytelni zaopatrzonej w komputery oraz wypożyczalni.
 • Aby wypożyczyć książki do domu, należy zapisać się do Biblioteki.
 • Aby zapisać się do Biblioteki, trzeba zgłosić się osobiście z ważną legitymacją studencką.
 • Numerem identyfikacyjnym studenta w systemie bibliotecznym jest jego numer albumu.
 • Student samodzielnie wyszukuje potrzebne materiały w katalogu on-line Biblioteki OPAC, do którego dostęp znajduje się na stronie głównej uczelni, w zakładce „BIBLIOTEKA”.
 • Można wypożyczyć do 7 książek na 1 miesiąc.
 • Można przedłużać termin zwrotu na warunkach określonych przez Bibliotekę.
 • Termin zwrotu książki można przedłużyć, dzwoniąc pod numer 71 333 11 10 lub mailowo, pisząc na adres: [email protected]. Należy przestrzegać terminów z powodu kar finansowych (50 gr za każdy dzień opóźnienia oddania każdej książki).
 • W dniach, kiedy Biblioteka jest nieczynna, książki do zwrotu można zostawiać w Centrum Obsługi Studenta.
 • Aby przeglądać lub kserować materiały czytelniane, należy zostawić dokument.
 • Nie wypożycza się do domu czasopism i książek czytelnianych.
 • Aby korzystać z komputerów i Internetu, nie trzeba być zapisanym do Biblioteki.

Katalog Integro

Katalog obejmuje całość księgozbioru gromadzonego w Wyższej Szkole Handlowej i uaktualniany jest na bieżąco. Posiada bogate możliwości wyszukiwawcze ułatwiające użytkownikom szybkie rozeznanie w zasobach książkowych. Wyszukiwanie można realizować z podaniem konkretnego tytułu lub autora oraz za pomocą haseł przedmiotowych.

Katalog i wyszukiwarka Integro

Wirtualna Biblioteka Nauki (ICM)

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w większości przez ICM.

Przejdź do WBN

Zmiany w funkcjonowaniu biblioteki w związku z koronawirusem!

Można nadal korzystać z Wypożyczalni, najlepiej po uprzednim umówieniu się z obsługą Biblioteki. Książki są, jak wcześniej, wypożyczane na miesiąc z możliwością przedłużenia terminu zwrotu. Zwracane publikacje można zostawiać w Centrum Obsługi Studenta. 

Nie można korzystać na miejscu z Czytelni, ale książki z Czytelni w uzasadnionych przypadkach udostępniamy na zewnątrz, podobnie jak czasopisma. 

W związku z utrudnieniami w korzystaniu z tradycyjnego księgozbioru Biblioteka zapewnia studentom alternatywne źródła materiałów naukowych, takie jak elektroniczne bazy danych i artykułów naukowych oraz podręczniki i inne publikacje w wersji elektronicznej. Są to:  

1. Licencjonowane bazy naukowe: Wiley, Springer, Elsevier, com, dostępne poprzez linki umieszczone w zakładce Biblioteka na stronie głównej uczelni;

2. Wielodziedzinowa baza naukowa ProQuest, zawierająca tysiące publikacji z dziedzin wykładanych w WSH; dostęp można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z obsługą Biblioteki za pośrednictwem maila: [email protected] lub [email protected];

3. Kilkanaście tysięcy specjalistycznych książek i podręczników elektronicznych zgromadzonych na platformie libra.pl; dostęp można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracownikiem biblioteki: [email protected] lub [email protected];

4. Darmowy dostęp do setek publikacji w serwisie Legimi, oferującym literaturę piękną i popularno-naukową w postaci e-booków; dostęp do serwisu można uzyskać kontaktując się z Biblioteką: [email protected] lub [email protected]