Oferty specjalne i promocje

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi promocjami!


Program poleceni

Oferujemy studentom zniżkę czesnego  na jeden semestr studiów w wysokości 10% opłaty rocznej.

Warunkiem przyznania zniżki jest polecenie osoby, która nie studiowała wcześniej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Z Programu Poleceni może skorzystać każdy student Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu  niezależnie od obywatelstwa.


Bezpłatne kursy językowe i zniżka na 1 rok/semestr studiów

Promocja skierowana jest do kandydatów na studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu rozpoczynających naukę od pierwszego semestru w roku akademickim 2022/2023, na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych i wniosą opłatę za rok lub semestr studiów do 31 maja 2022 r.

Promocja obejmuje obywateli krajów i regionów: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan, Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Mongolia, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa, Wyspy Karaibskie, Ameryka Południowa. Promocja nie obejmuje posiadaczy Karty Polaka.


Zniżka dla Absolwentów WSH

Absolwenci WSH, którzy ukończyli studia I stopnia i chcą kontynuować naukę zwolnieni są z opłaty administracyjnej oraz otrzymują 20% zniżki na pierwszy rok studiów. Absolwenci, którzy ukończyli studia z wynikiem bardzo dobrym (5,0) otrzymują 30% zniżki. Warunkiem skorzystania z promocji jest dostarczenie kompletu dokumentów w okresie rekrutacji.