Kandydaci z obywatelstwem polskim

Poniżej przedstawiliśmy wszystkie kroki, tak aby proces rekrutacji był dla Ciebie prosty i nie wymagał dużej ilości czasu. W razie problemów pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci w każdej sprawie. Wystarczy, że wybierzesz wymarzony kierunek! Zaczynamy?!

Rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023 już trwa!

Sprawdź dostępne kierunki -> tutaj

Początek zajęć – 1 października 2022 r.

Rekrutacja czynna od pn. do pt. w godzinach 8.00-16.00

+48 71 333 11 07

[email protected]

Jak wygląda rekrutacja?

1. Wybierz kierunek studiów

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś jaki kierunek chcesz studiować, sprawdź ofertę w Wyższej Szkole Handlowej tutaj. Jeśli już wiesz – przejdź do następnego kroku.

2. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym online

Zarejestruj się online: https://irk.handlowa.eu/pl/

3. Dokonaj opłaty administracyjnej 85 zł (szczegółowe informacje znajdziesz po zarejestrowaniu się w systemie online).

Uwaga: Z opłaty administracyjnej zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

4. Złóż dokumenty w Biurze Rekrutacji

Przyjdź do Biura rekrutacji z kompletem dokumentów:

 • dowód osobisty (będzie potrzebny tylko oryginał do wglądu)
 • wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia – załącznik nr 1 do umowy (do pobrania w systemie online)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu) – kandydaci na studia I stopnia
 • kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich oraz suplementu do dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu) – kandydaci na studia II stopnia
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikiem nr 2 (do pobrania w systemie online). Prosimy nie wpisywać dat na umowie.
 • kopia dowodu opłaty administracyjnej (jeśli dotyczy)
 • ślubowanie (do pobrania w systemie online)
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w języku angielskim – kopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego (oryginał do wglądu)

Jeśli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście:

 • upoważnij do tego inną osobę, która będzie miała ze sobą pełnomocnictwo (pobierz) oraz swój dowód osobisty lub
 • prześlij dokumenty Pocztą Polską bądź kurierem na adres Uczelni z dopiskiem „Dokumenty rekrutacyjne” lub
 • prześlij dokumenty za pośrednictwem paczkomatu – Paczkomat WRO08A (nr tel. do nadania paczki: 784 367 758).

WAŻNE! Nie wysyłaj oryginałów dokumentów edukacyjnych. Prześlij kopie poświadczone notarialnie.

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów od razu, złóż te, które już posiadasz. Pozostałe uzupełnisz w dogodnym dla Ciebie terminie. Pamiętaj jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet złożonych dokumentów.

5. Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia

O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w systemie online.