Oferty specjalne i promocje • Rekrutacja - WSH we Wrocławiu

Oferty specjalne i promocje

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi promocjami!

icon avatar
Zniżka dla Absolwentów WSH

Absolwenci WSH, którzy ukończyli studia I stopnia i chcą kontynuować naukę zwolnieni są z opłaty administracyjnej oraz otrzymują 20% zniżki na pierwszy rok studiów. Absolwenci, którzy ukończyli studia z wynikiem bardzo dobrym (5,0) otrzymują 30% zniżki. Warunkiem skorzystania z promocji jest dostarczenie kompletu dokumentów do biura rekrutacji w okresie od 04.05.2020 r. do 30.10.2020r.

Zapoznaj się ze szczegółami oferty!

icon avatar
0 zł wpisowego i 10% zniżki w opłacie za studia

Uwaga! Promocja trwa od 15.09.2020 do 30.09.2020!

Zapisz się na studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i dostarcz komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji w okresie od 15.09.2020 do 30.09.2020 r. aby zyskać 10% zniżki na pierwszy rok studiów oraz 0 złotych opłaty administracyjnej.

Zapoznaj się z warunkami promocji!

icon avatar
PROGRAM POLECENI

Oferujemy studentom zniżkę czesnego  na jeden semestr studiów w wysokości 10% opłaty rocznej.

Warunkiem przyznania zniżki jest polecenie osoby, która nie studiowała wcześniej w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Z Programu Poleceni może skorzystać każdy student Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu  niezależnie od obywatelstwa.

 

icon avatar
BEZPŁATNY 1 rok/1 semestr STUDIÓW

Uwaga: Promocja dotyczy kandydatów z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Kirgistan, Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia.

Na 10 zwycięzców czeka bezpłatny 1 rok nauki na studiach w języku polskim lub 1 semestr w języku angielskim. Pozostali uczestnicy otrzymają bezpłatny 1-miesięczny kurs języka polskiego/angielskiego.

Aby wziąć udział musisz:

Etap I: Zarejestrować się online (LINK) między 04.05 a 26.07.2020 za pomocą kodu promocyjnego #jestemzwsh.

Do 26.07.2020 załączyć do podania skany:

  • Paszportu,

  • Świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami (studia licencjackie) lub dyplom licencjacki wraz z suplementem (studia magisterskie) lub wypis ocen

  • List motywacyjny w języku polskim lub angielskim (w zależności od języka studiów).

Etap II: Wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej poprzez Skype. Zaproszenie otrzymają osoby wyłonione z etapu I.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do 31.07.2020 na podstawie następujących kryteriów:

  • Oceny

  • Znajomość języka polskiego/angielskiego

  • Motywacja do nauki.

icon avatar
BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I ZNIŻKA NA I ROK STUDIÓW

Promocja skierowana jest do kandydatów na studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu rozpoczynających naukę od pierwszego semestru w roku akademickim 2020/2021, na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych i wniosą opłatę za rok lub semestr studiów do 31.07.2020 r