Dodaj
Kadra praktyków
Przesuń Usuń
dr Janusz Kosicki

Ukończone uczelnie wyższe:
-
Doktorat Politechnika Warszawska
- Doktorat University of Minnesota, Minneapolis, USA

Doświadczenie zawodowe:
- 2013 - obecnie właściciel firmy Kosicki Consulting
- 2011 - obecnie wykładowca WSH
- 1997-2009 dyrektor Medtronic w Polsce
- 1996-1997 dyrektor ds. marketingu Medtronic Europe, Szwajcaria
- 1990-1996 szef działu medycznego w Peja Holding i Sowamed
- 1977-1990 działalność naukowa i dydaktyczna w Polsce, USA i Japonii

Zainteresowania: pasjonat dydaktyki, koneser wina, kolekcjoner monet z całego świata

Przesuń Usuń
dr Dariusz Socha

Ukończone uczelnie wyższe:
- studia doktoranckie, UWr., Wydział Nauk Społecznych, kierunek socjologia, tytuł: dr n. społecznych
studia podyplomowe, kierunek: PR i komunikacja

Doświadczenie zawodowe:
-
Dyrektor Studiów Podyplomowych WSH
- wykładowca w WSH we Wrocławiu
właściciel   firmy szkoleniowej  ADVISER Dariusz Socha
-
Dyrektor Grupy DASKOPOL
- specjalista ds. szkoleń – KOGENERACJA S.A
- prowadzi szkolenia komercyjne z zakresu mediacji i komunikacji dla takich firm, jak m. in.: ALSTOM Wrocław, ZGK Oborniki Śląskie, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Cuprum KGHM Wrocław

Zainteresowania: sport, pszczelarstwo, wędrówki piesze, podróże

Przesuń Usuń
dr Janusz Mrowiec

Doktor nauk humanistycznych, specjalność stosunki międzynarodowe 

Doświadczenie zawodowe:
- długoletni wykładowca SGH oraz Prorektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie. Aktualnie wykładowca Akademii Finansów w Warszawie i WSH we Wrocławiu
- komentator Polskiego Radia, TVP INFO, Polsat News i Superstacji w sprawie wydarzeń w krajach arabskich, relacji UE z krajami arabskimi, Afryki oraz Francji
- były Dyrektor Gabinetu Ministra Stanu, odpowiedzialnego za kontakty międzynarodowe
- były Dyrektor Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych
- były ambasador RP w Senegalu, Mali, Gwinei, Gambii i Algierze
- 1989–1991 przedstawiciel Prezydenta RP w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu
- przedstawiciel Polski na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. Zgromadzeniu Szefów Państw i Rządów OJA, Radzie Ligi RPA, szczytach OCI i CEDEAO

Zainteresowania naukowe: przemiany społeczno-polityczne w Afryce i na Bliskim Wschodzie, kraje arabskie we współczesnym świecie, Islam i jego rola we współczesnym świecie, bieda i ubóstwo na świecie

Przesuń Usuń
Agnieszka Zakrzewska

Ukończone Uczelnie Wyższe:
- Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:
- do połowy 2015 roku na stanowisku Sales Managera w czterogwiazdkowym Art Hotelu, obecnie pełni funkcję Managera w nowo otwartym Boutique Brajt Hotel & Restaurant
- specjalista ds. marketingu i sprzedaży - Art Hotel Sp. z o.o.
- recepcjonistka - Art Hotel Sp. z o.o.
- recepcjonistka - Centrum Niderlandzkie

Zainteresowania: turystyka krajowa i zagraniczna, wędkarstwo, narciarstwo, nurkowanie

 

Przesuń Usuń
prof. nadzw dr hab. Maciej Szymczyk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność historia gospodarcza

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Opolski, studia doktoranckie
- Uniwersytet Łódzki, habilitacja 

Doświadczenie zawodowe:
- profesor nadzwyczajny w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
- Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
- Redaktor Naczelny Rocznika Muzeum Papiernictwa

Zainteresowania naukowe: historia gospodarcza, historia techniki, rozwój wuchu turystycznego, turystyka industrialna, turystyka uzdrowiskowa, muzealnictwo

Przesuń Usuń
Dariusz Serwatka

Ukończone uczelnie wyższe:
- Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:
- 2013 - obecnie wykładowca WSH
- 2010- obecnie B&D Hotels S.A. - Hotel HP Park Plaza
- 2010 Pałac Brzeźno centrum konferencyjno-golfowe
- 1994-1999 Pub Guinness
- 1993-1994 Dwór Wazów
- 1990-1993 Hotel Aspol
- 1992 Hotel Sonnengarten - Bad Worishofen, Niemcy
- 1989-1990 Hotel Orbis, Hotel Monopol

Zainteresowania: pasjonat dydaktyki i hotelarstwa

Przesuń Usuń
Jacek Gałuszka

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Wrocławski
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Doświadczenie zawodowe:
- ekspert ds. bezpieczeństwa w firmie Global - grupa
- były Komendant Powiatowy Policji w Oleśnicy, Strzelinie i Oławie
- Zastępca Komendanta Miejskiego we Wrocławiu
- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu
- autor publikacji "Procedury", wykorzystywanej przez Policję w sytuacjach kryzysowych
- praca w Komisji sejmowej przy tworzeniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i rozporządzeniach do ww aktu

Przesuń Usuń
Magdalena Wiśniewska-Huczak

Ukończone uczelnie wyższe:
- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:
- menedżer klubu fitness WCT Spartan Sp. z o.o. - obecnie
- dyrektor handlowy METS Sp. z o.o - obecnie
- specjalista ds. marketingu i sprzedaży WCT Spartan Sp. z o.o. (2009-2012)
- organizator imprez firmowych A2 Sp. z o.o. (2012-2015)
- trener siatkówki MCS Wrocław (2009-2011)
- trener siatkówki Gaudia Trzebnica (2007-2009)

Zainteresowania: siatkówka i siatkówka plażowa, snowboard, rolki i squash, organizacja imprez

Przesuń Usuń
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Nowak

Ukończone uczelnie wyższe:
- Doktor Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doświadczenie zawodowe:
- były pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Przeglądu Polskiej Polityki Bezpieczeństwa
wieloletni pracownik MSZ (dyrektor departamentów (kilkukrotny), członek zespołu negocjującego przystąpienie Polski do NATO, negocjator tzw. Adaptowanego Traktatu CFE; oraz Przedstawiciel Urzędującego Przewodniczącego OBWE)
-
Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego
członek Rady Ambasadorów Akademii Dyplomatycznej Fundacji Pułaskiego
-
Ambasador RP przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, w Hiszpanii, przy NATO i UZE w Brukseli
- Dziekan Rady Północnoatlantyckiej

Przesuń Usuń
Mariusz Żebrowski

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Uniwersytet Warszawski, filia w Białymstoku
- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Doświadczenie zawodowe:
- Prezes Klubu Sportowego Gwardia we Wrocławiu
- I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu
- Komendant Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec
- wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Zambrowie

Zainteresowania: integracja środowisk społeczno-zawodowych poprzez organizowanie i uczestnictwo w sportowych grach zespołowych, piłka nożna, siatkowa i koszykowa

Dodaj
Katedra Zarządzania
Przesuń Usuń
prof. dr hab. Leon Olszewski
Kierownik katedry

Profesor nauk ekonomicznych

Ukończone uczelnie wyższe:
- Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:
- Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
- Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
- Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania naukowe: ekonomia rozwoju, teoria i polityka przemian strukturalnych w gospodarce światowej, geoekonomia

Przesuń Usuń
dr Roman Fulneczek
Rektor WSH

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii marketingowej

Ukończone uczelnie wyższe:
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej

Doświadczenie zawodowe:
- Pełnomocnik Kanclerza, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula
- prof. nadzw. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
- Profesor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie
- były Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, a następnie dziekan Wydziału Studiów Magisterskich i Podyplomowych

Zainteresowania naukowe: marketing, ubezpieczenia

Przesuń Usuń
prof. nadzw. dr hab. Urlike Stopka

Education:
- graduated as Dipl.-Ing. oec. (M.Sc. in Industrial Engineering)
- study of business administration esp. communications economics & management at the Dresden University of Transport and Traffic Sciences “Friedrich List”

Career History:
- since 1993 - Appointment to the Chair of Communications Economics & Management at the Faculty at Transportation and Traffic Sciences “Friedrich List” at the Technische Universität Dresden
- 1992  Appointment to the University of Applied Sciences Dresden as a professor for Business Administration and Management
- 1990 - 1991 Teaching and research stay at the Faculty of Law, Economics and Business Management of the University of Bayreuth
- 1988 Appointment to university lecturer at the Dresden University of Transport and Traffic Sciences “Friedrich List”
- 1988-1987 Practical training period in various telecommunications and postal enterprises of the German Post
- 1988-1987 Practical training period in various telecommunications and postal enterprises of the German Post
- 1987 - 1984 Candidate at the Dresden University of Transport and Traffic Sciences
- 1984 - 1981 Academic staff member in the Central Training   Office of the German Post, Berlin
- 1981 Ph.D. examination (doctorate to Dr. oec.)
- 1981 - 1976 Assistant at the Dresden University of Transport  and Traffic Sciences “Friedrich List”, Department of Communications Economics

Przesuń Usuń
prof. nadzw. dr hab. inż. Teresa Kupczyk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Ukończone uczelnie wyższe:
- Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
- Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lange we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki
- American University w Waszyngtonie (D.C.), USA

Doświadczenie zawodowe:
- wykładowca akademicki, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania
- recenzent w czasopismach: Journal of Business and Economics (USA), China-USA Business Review (USA, Chiny)
- pełniła funkcję Dyrektora jednostek organizujących studia podyplomowe i projekty badawcze na Politechnice Wrocławskiej i w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

Zainteresowania naukowe: sytuacja kobiet na rynku pracy, uwarunkowania sukcesu zawodowego, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Przesuń Usuń
dr Aneta Szymańska

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu 

Ukończone uczelnie wyższe:
- Kensington College of Business w Londynie, program Business Administration patronowany przez Association of Business Executives
- Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologii Angielskiej
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Executive MBA

Doświadczenie zawodowe:
Dyrektor Studiów MBA w Wyższej Szkole Handlowej
- wykładowca na studiach licencjackich i magisterskich, prowadzi zajęcia z zakresu public relations i marketingu
- były rzecznik prasowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
- pełniła funkcję Dyrektora Nowosądeckiego Centrum Języków Europejskich
- zajmowała się Project Managementem w firmie Mainseek

Zainteresowania naukowe: marketing, public relations, wizerunek organizacji, media społecznościowe, komunikacja korporacyjna,  prezentacje biznesowe,  społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie międzynarodowe

Przesuń Usuń
dr Agnieszka Faron

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek Ekonomia - studia doktoranckie
- Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania  i Informatyki
- Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, kierunek Europeistyka

Doświadczenie zawodowe:
- adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu
- pełniła funkcję asystenta w Katedrze Handlu i Marketingu w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu
- były specjalista ds. marketingu
- prowadziła zajęcia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 

Zainteresowania naukowe: zarządzanie, marketing międzynarodowy, przedsiębiorczość

Przesuń Usuń
dr Kazimierz Klementowski

Doktor nauk o ziemi w zakresie geografii

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Przyrodniczych

Doświadczenie zawodowe:
- docent i z-ca Dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu oraz adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu
- wieloletni pracownik Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Instytutu Turystyki w Warszawie - Oddział we Wrocławiu i Wyższej Szkoły "Edukacja" we Wrocławiu
- autor i współautor badań z zakresu waloryzacji turystycznej, planowania przestrzennego zagospodarowania turystycznego, infrastruktury turystycznej, zagrożeń i walorów turystycznych, kwalifikowanych form turystyki, statystyki turystyki, krajowej struktury przestrzennej turystyki
- współautor "Strategii rozwoju turystyki woj. dolnośląskiego"

Zainteresowania naukowe: gospodarka przestrzenna w turystyce, infrastruktura turystyczna, rynek turystyczny, obsługa ruchu turystycznego, statystyka turystyki, socjologia aspektów turystyki

Przesuń Usuń
dr Joanna Kubicka

Wykładowca z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki. Stopień doktora ekonomii uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Realizuje badania i publikuje na temat zmian w zarządzaniu w obliczu współczesnych zmian otoczenia. Posiada wieloletnią praktykę i kompetencje w zakresie zarządzania projektami, w szczególności edukacyjnymi i kulturalnymi min. dla Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Fundacji OnWater.pl, Fundacji AvantArt, Profes, Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji. 

Przesuń Usuń
dr Tetyana Pasko

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Uniwersytet Państwowy w Sumach, Ukraina
- Charkowski Państwowy Uniwersytet Żywienia i Handlu, Ukraina

Doświadczenie zawodowe:
- adiunkt w katedrze zarządzania WSH
- posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości i ekonomii, które zdobywała m.in. w: Ukraińskiej Akademii Bankowości Banku Narodowego Ukrainy w Sumach, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie
- od 2016 roku jest recenzentem w czasopiśmie naukowym "Accounting and Financial Control"

Zainteresowania naukowe: rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami, historia rachunkowości, rachunkowość finansowa oraz podatkowa, rynki i instrumenty finansowe, ekonomia małych i średnich podmiotów gospodarczych

Przesuń Usuń
Maria Tomys

Ukończone uczelnie wyższe:
- Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
- Uniwersytet Wrocławski
- American University w  Waszyngtonie, USA
- Central Ostrobothnia Polytechnic, Kokkola, Finlandia

Doświadczenie zawodowe:
- asystent w Katedrze Handlu i Marketingu w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu
- specjalista ds. marketingu
- prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Zainteresowania naukowe: przedsiębiorczość, kształtowanie przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych, zarządzanie zasobami ludzkimi, równowaga praca-życie w kontekście ZZL, nowe trendy w ZZL, zarządzanie organizacją

Dodaj
Katedra Turystyki i Rekreacji
Przesuń Usuń
prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski
Kierownik katedry

Doktor nauk geograficznych, Doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii, Profesor nauk o Ziemi

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Przyrodniczych

Doświadczenie zawodowe:
- Starszy projektant w Pracowni Zagospodarowania Turystycznego Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku
- Główny specjalista w Zakładzie Zagospodarowania Turystycznego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki we Wrocławiu
- Adiunkt, kierownik Pracowni Geografii Wypoczynku w Oddziale Wrocławskim Instytutu Turystyki
- Kierownik Zakładu Geografii Regionalnej i Turystyki oraz Vice-dyrektor Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
- Kierownik Podyplomowego Studium Geografii Turystycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
- Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Dyrektor Instytutu Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu
- Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

Zainteresowania naukowe: geograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki w Europie, Polsce i na Dolnym Śląsku, współczesny obraz turystyki na świecie i w Polsce, modele zagospodarowania turystycznego obszarów, szlaków i miejscowości

Przesuń Usuń
prof. nadzw. dr hab. Janusz Marak

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Ukończone uczelnie wyższe:
- Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu - Wydział Ekonomii Przedsiębiorstwa

Doświadczenie zawodowe:
- wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem, współzałożyciel i pierwszy kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
- Prodziekan Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
- Kierownik Zakładu Ekonomicznych Podstaw Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Wrocławia Sp. z o.o. we Wrocławiu
- naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
- kierownik Działu Ekonomicznego w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni 

Zainteresowania naukowe: ekonomika turystyki, marketing w turystyce

Przesuń Usuń
prof. nadzw. dr hab. Maciej Szymczyk

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność historia gospodarcza

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Opolski, studia doktoranckie
- Uniwersytet Łódzki, habilitacja 

Doświadczenie zawodowe:
- profesor nadzwyczajny w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
- Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
- Redaktor Naczelny Rocznika Muzeum Papiernictwa

Zainteresowania naukowe: historia gospodarcza, historia techniki, rozwój wuchu turystycznego, turystyka industrialna, turystyka uzdrowiskowa, muzealnictwo

Przesuń Usuń
dr Małgorzata Leśniak-Johann

Doktor nauk o ziemi w zakresie geografii

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Wrocławski
- The School of Professional & Extended Studies, American University Washington D.C, USA

Doświadczenie zawodowe:
- adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
- Członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki
- współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w rozwój regionu Dolnego Śląska

Zainteresowania naukowe: konkurencyjność regionów, zrównoważony rozwój turystyki, rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo-cennych, czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, geografia polityczna i gospodarcza, bezpieczeństwo ekologiczne

Przesuń Usuń
dr Zygmunt Sawicki

Doktor nauk o kulturze fizycznej

Ukończone uczelnie wyższe:
- Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku - Wydział Wychowania Fizycznego
- Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, studia doktoranckie

Doświadczenie zawodowe:
- docent w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
- adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu
= pedagog i koordynator Eliteschule des Sports w Obersdorfie, Niemcy
- autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny turystyki, rekreacji, szkolnego wychowania fizycznego oraz zarządzania w hotelarstwie

Zainteresowania naukowe: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, sport szkolny i rekreacyjny

Przesuń Usuń
dr Marta Drozdowska

Doktor Nauk o Ziemi w zakresie Geografii

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk o Ziemi
- Edgware College w Londynie, kurs języka angielskiego na poziomie advanced
- Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA

Doświadczenie zawodowe:
- adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
- koordynator europejskich projektów na uczelniach wyższych oraz studiów międzynarodowych
- autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny turystyki i rekreacji w kraju i za granicą

Zainteresowania naukowe: atrakcyjność turystyczna Europy, infrastruktura turystyczna, turystyka biznesowa, komunikacja międzynarodowa

Przesuń Usuń
dr Bożena Węcka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii w zakresie ekonomiki turystyki, marketingu usług, polityki regionalnej

Ukończone uczelnie wyższe:
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki
- Uniwersytet Wrocławski

Doświadczenie zawodowe:
adiunkt  w  Wyższej Szkole Handlowej
- właściciel Europejskiego  Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego „Vademecum” w Nysie
-
dyrektor Instytutu Promocji Zdrowia WSTH Nysa
wykładowca, egzaminator  pilotów wycieczek, menedżer, organizatorka imprez turystycznych, kulturalnych, organizatorka szkoleń o tematyce turystycznej, kosmetycznej, autorka wielu artykułów naukowych o tematyce SPA i Wellness

Zainteresowania naukowe: ekonomika turystyki, marketing usług, polityka regionalna
-

Dodaj
Katedra Nauk Społecznych
Przesuń Usuń
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Jagiełło

Kierownik Katedry

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie najnowszej historii polski, historii powszechnej XX wieku oraz historii wojskowej

Ukończone uczelnie wyższe:
- Szkoła Oficerska - Wydział Lotniczy
- Wojskowa Akademia - Wydział Historyczny
- Uniwersytet Wrocławski - Wydział nauk Społecznych, studia doktoranckie
- Uniwersytet Wrocławski - Wydział Historyczno-Pedagogiczny - habilitacja

Doświadczenie zawodowe:
- wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem
- były Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
- pełnił funkcję szefa zespołu Sekretariatu Szefa MON,
- członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zainteresowania naukowe:
bezpieczeństwo narodowe/wewnętrzne, historia  wojskowości, historia najnowsza oraz współczesne stosunki międzynarodowe i problemy globalne

Przesuń Usuń
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Kostecki

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

Ukończone uczelnie wyższe:
-Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Doświadczenie zawodowe:
- Akademia Biznesu i Finansów Vistula, prof. nadzw., Pełnomocnik Rektora ds. badań i Kierownik Zakładu Badań nad Konfliktami
- Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie, prof. nadzw., Kierownik Katedry Prawa i Stosunków Międzynarodowych i dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Konfliktami
- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, prof. nadzw. i Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Pełnomocnik Rektora ds. Innowacji

Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe, badania nad konfliktami, teoria polityki

Przesuń Usuń
dr Barbara Kobzarska-Bar

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Wrocławski

Doświadczenie zawodowe:
- adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu
- autorka artykułów z zakresu komunikacji i umiejętności interpersonalnych
- kierownik projektów badawczych dotyczących analizy dyskursu,
- kierownik biura tłumaczeń

Zainteresowania naukowe: komunikacja interpersonalna i społeczna, bezpieczeństwo kulturowe, językowe narzędzia rozpowszechniania antyspołecznych postaw, analiza dyskursu medialnego 

Przesuń Usuń
dr Jerzy Bestry

Doktor nauk humanistycznych w zakresie politologii inż., mjr rezerwy

Ukończone uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Społecznych, studia doktoranckie
- Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Społecznych
- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:
- praca na stanowiskach średniego szczebla zarządzania (dowódczych) w Krośnie Odrzańskim i Oleśnicy
- wykładowca w Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych w Oleśnicy
- adiunkt w Katedrze Inżynierii Systemów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Zainteresowania naukowe: współczesne systemy bezpieczeństwa w wymiarze militarnym, społeczeństwo, cybernetyka społeczna, międzykulturowość