Projekt pt. "Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji zawodowej studentów", realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, nr um. POWR. 03.01.00-00-B088/15.

1. Wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej poprzez usługi Biura Karier

W ciągu pięciu semestrów w projekcie 350 studentów wszystkich kierunków i roczników (zarówno studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia) zostanie objętych wsparciem w zakresie:

  • diagnostyki kompetencji w oparciu o specjalistyczne narzędzia informatyczne, zakupione specjalnie na potrzeby projektu i dostępne na stronie www.tok.handlowa.eu. Narzędzie zawiera pytania opracowane przez psychologów, a jego celem jest diagnostyka kompetencji w 20 obszarach, m.in. otwartość na zmiany/elastyczność, asertywność, umiejętności menadżerskie/kierownicze, komunikatywność, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem, zdolności analityczne, myślenie abstrakcyjne, umiejętności dedukcyjne/logicznego rozumowania, umiejętności uczenia się,
  • indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz kompetencji komunikacyjnych,
  • indywidualne poradnictwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej,
  • warsztaty kształtujące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,
  • coaching kariery,
  • coaching zawodowy.


Wszystkie formy będą realizowane w ramach indywidualnej ścieżki przystosowanej do osobistych potrzeb konkretnego uczestnika projektu, uwzględniając także jego możliwości czasowe i organizacyjne.

2. Podnoszenie kompetencji pracowników Biura Karier

Dzięki projektowi Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu zostało rozszerzone i zatrudnia troje doradców, którzy realizują specjalistyczne szkolenia, podnoszące ich kompetencje w zakresie doradztwa, coachingu, komunikacji i pracy zespołowej, a także wiedzę na temat prawnych i organizacyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej

 

3. Wsparcie osób aktywnych na rynku pracy poprzez coaching zawodowy i mentoring w miejscu pracy

Dla 12 osób przewidziane jest wsparcie w postaci organizacji dwumiesięcznego mentoringu i coachingu w miejscu nowej pracy. W projekcie zaplanowano wynagrodzenie dla osób (przedstawicieli pracodawców) prowadzących mentoring.

 

4. Monitoring karier zawodowych i losów absolwentów

Projekt przewiduje zakup i wdrożenie oprogramowania do monitoringu losów absolwentów WSH.
 

 

Harmonogram wsparcia

I rekrutacja

11.11.2016 r. - 31.12.2016r.
II rekrutacja 01.02.2017 r. - 28.02.2017r.
Wsparcie uczestników 02.01.2017 r. - 31.08.2017r.
III rekrutacja 01.09.2017 r. - 31.10.2017r.
IV rekrutacja 01.01.2018 r. - 28.02.2018r.
Wsparcie uczestników 02.11.2017 r. - 31.08.2018r.
V rekrutacja 01.09.2018 r. - 31.10.2018r.
Wsparcie uczestników 02.11.2018 r. - 30.03.2019r.

Rekrutacja i wsparcie uczestników projektu odbywa się w oparciu o bieżące potrzeby:

1. Warsztat - "Pieniądze na start firmy", 18.02.2017 r., godz. 13:00 - pokój 3/13
2. Warsztat - "Motywacja czyni cuda", 22.04.2017 r., godz. 10:30 - pokój 3/3

 

kontakt

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
Biuro Projektu TOK
pok. 2/4
Tel. 71 333 11 03 


Projekt ma budżet 504 925,00 zł i będzie realizowany w okresie od października 2016 do marca 2019.

z życia projektu - Aktualności

Rekrutacja  do projektu

Zapraszamy wszystkich Studentów i Studentki WSH we Wrocławiu do zapisów i udziału w projekcie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponieważ wspófinansowany jest ze środków unijnych.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w Biurze Karier WSH we Wrocławiu.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 oraz w niektóre soboty (terminy sobotnich dyżurów podawane są na bieżąco na FB Biura Karier).

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Serdecznie zapraszamy !

"Uwierz w siebie i swoje możliwości!" - rozmowa z Katarzyną Bej, absolwentką WSH i uczestniczką projektu TOK

Twoja Opcja Kariery, nasz uczelniany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej odnosi sukcesy! Pierwsi uczestnicy projektu, którzy zakończyli doradztwo, coaching kariery, doradztwo przedsiębiorczości i warsztaty otrzymali już swoje certyfikaty. TOK to świetny sposób na poznanie i podniesienie swoich kompetencji, co w efekcie pozwala na znalezienie satysfakcjonującej pracy tuż po studiach.
ROZMOWA Z KATARZYNĄ BEJ, UCZESTNICZKĄ PROJEKTU tok, KTÓRA WŁAŚNIE ZAKOŃCZYŁA STUDIA I ROZPOCZYNA SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ

Warsztat - "Motywacja czyni cuda"

Jeśli zdarza Ci się, że Twój zapał do czegoś zanika, tracisz motywację do swoich działań i chcesz to zmienić, zapraszamy na warsztat pt. "Motywacja czyni cuda", dzięki któremu dowiesz się co zrobić, żeby chciało Ci się tak jak ci się nie chce.


Warsztat odbędzie się w sobotę 22.04.2017 r. o godz. 10:30 (pokój 3/3)

Warsztat - "Pieniądze na start firmy"

Jeśli masz pomysł na firmę, jednak brakuje Ci środków na rozpoczęcie własnego biznesu, zapraszamy na warsztat pt. "Pieniądze na start firmy", dzięki któremu dowiesz się co zrobić aby uzyskać wsparcie na starcie! 

Warsztat odbędzie się w sobotę 18.02.2017 r. o godzinie 13:00 (pokój 3/13) 

TOK WYSTARTOWAŁ 

26 listopada w Auli WSH odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano szczegóły dotyczące projektu Twoja Opcja Kariery i tym samym rozpoczęto pierwszą rekrutację uczestników projektu. 
W spotkaniu inaugurującym projekt wzięli udział studenci studiów niestacjonarnych. Kierownik projektu dr Małgorzata Madej moderowała dyskusję na temat rozwoju kompetencji, a Paweł Zieliński Justyna Kudyba - doradcy TOK, omówili główne założenia całego przedsięwzięcia. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia) mogą zgłaszać się po więcej informacji na temat TOK do pokoju 2/4.