Tryb studiów

Kierunek Zarządzanie drugiego stopnia trwa 2 lata (4 semestry) i prowadzony jest w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Chcąc jak najlepiej wykształcić naszych studentów, na poziom magisterski wprowadzono zajęcia fakultatywne, aby każdy mógł wybrać najlepszą dla siebie drogę edukacji. Program Zarządzania został podzielony na 5 treści przedmiotowych: ogólne, podstawowe, kierunkowe, praktyczne i specjalnościowe. Opracowaliśmy ten kierunek tak, aby wyróżniał się nieszablonowym podejściem, szanując równocześnie tradycyjne metody.

W WSH na każdym kierunku i na każdym poziomie studiów kształcimy poprzez praktykę. W ramach magistratu zapewniamy praktyki i staże, podczas których studenci nabierają doświadczenia i wprawy w swoim fachu, a co za tym idzie pewności siebie.

Rekrutacja

Rekrutacja online

 

+48 71 333 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Opis

Chcąc jak najlepiej przygotować studenta do biznesu XXI wieku, oferujemy aż 5 specjalizacji (w tym 2 nowe).

Oprócz standardowych specjalności, wprowadziliśmy dwie nowe: Zarządzanie Turystyką oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem, gdzie jako jedyni na Dolnym Śląsku proponujemy poszerzone zajęcia z zakresu kryptografii i administrowania systemami informatycznymi (ABI). Przy wyborze specjalności Zarządzanie Turystyką studenci nauczą się posługiwać najnowszymi technikami zarządzania przedsiębiorstwami hotelarskimi oraz gastronomicznymi.

Niezależnie od tego, jaką specjalizację wybierzesz, po ukończeniu tego kierunku nabędziesz wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu, prawa, administracji. Opracowując zaproponowane specjalizacje, brano pod uwagę trendy i tendencje rynkowe, zatem nasi absolwenci są dobrze zaznajomieni z dzisiejszym funkcjonowaniem korporacji.

Specjalności

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w środowisku międzynarodowym
 • ​Zarządzanie marketingiem i handlem międzynarodowym
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie turystyką
 • Zarządzanie bezpieczeństwem

Profil absolwenta

Absolwenci Zarządzania są zdeterminowani do działania, ponieważ mają świadomość tego, że zostali przeszkoleni od początku do końca, od teorii do praktyki. Podczas studiów proponujemy dwa lektoraty (z języka niemieckiego i/lub angielskiego), które są prowadzone według nowoczesnych metod lingwistycznych. Kończąc ten kierunek, będziesz mówił biegle przynajmniej w jednym języku obcym. Oprócz wiedzy fachowej, przećwiczymy z Tobą kompetencje miękkie, które są niezbędne na wysokich stanowiskach: komunikatywność, kreatywność, przywództwo, praca w zespole, zarządzanie kryzysem.

Możliwości zatrudnienia

 • Właściciel przedsiębiorstwa
 • Menedżer HR
 • Koordynator projektów
 • Analityk finansowy
 • Menedżer ds. Sprzedaży
 • Lider zespołu
 • Dyrektor handlowy
 • Menedżer ds. bezpieczeństwa
 • Audytor
 • Pracownik Samorządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Pracownik Systemów Zarzadzania kryzysowego w pogotowiach i szpitalach
 • Straż Graniczna
 • Wojsko Polskie
 • Służby Specjalne
 • Policja
 • Administrowanie bezpieczeństwem informacji w firmach, służbie zdrowia i administracji
 • Firmy zajmujące się organizacją i zabezpieczeniem imprez masowych