O MBA

MBA (Master of Business Administration) to najbardziej prestiżowe studia biznesowe na całym świecie. Dyplom tego kierunku to klucz otwierający wiele drzwi. W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu można realizować te studia w języku polskim (Executive MBA) lub angielskim (International MBA). Program MBA (zarówno Executive jak i International) jest sfokusowany na teamwork, naukę poprzez praktykę oraz holistyczne podejście do edukacji. Nasza metoda nauczania to gwarancja sukcesu na tle zawodowym, jak i personalnym.

W kolaboracji z Wrocławskim Parkiem Przemysłowym oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK, opracowano innowacyjny program nauczania dla studiów podyplomowych Executive MBA realizowanych w języku polskim. Kierunek jest dedykowany profesjonalistom oraz praktykom biznesu, którzy chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, a także chcą rozwinąć dotychczasowe umiejętności. Executive MBA to wyzwanie dla najbardziej wymagających ludzi biznesu. Program przygotowano pod kątem współczesnej gospodarki, uwzględniając najnowsze technologie, tendencje czy trendy rynkowe. Oferta obejmuje 500 godzin intensywnych oraz interaktywnych zajęć, które kształcą na wielu płaszczyznach.

Zajęcia są prowadzone w formie ciekawych wykładów i ćwiczeń, angażujących warsztatów, prekursorskich projektów, rzetelnych analiz biznesowych i pouczających spotkań z liderami rynku. Zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu, co umożliwia studentom rozwój zawodowy, a zdobytą wiedzę mogą na bieżąco wykorzystywać w pracy. Przy współpracy z jednym z naszych partnerów – HHL Leipzig Graduate School of Management powstał kierunek International MBA, prowadzony w całości w języku angielskim. HHL to najstarsza uczelnia o profilu biznesowym w Europie, a jej prestiż sięga daleko poza granice naszego kontynentu.

W ramach kierunku International MBA studenci poznają mechanizmy współczesnej, zachodniej gospodarki, która stawia przed nami coraz nowsze wyzwania. International MBA jest dedykowany globalnym liderom, osobom gotowym do odnoszenia sukcesów na światową skalę. Program zakłada 500 godzin wymagających i angażujących zajęć, zapewniających rozwój dydaktyczny, ale i personalny. Studia Master of Business Administration są honorowane jako jedne z najbardziej uznanych i prestiżowych kierunków biznesowych. Obecnie traktuje się je jako niezbędne dla tych, którzy chcą się piąć po szczeblach kariery. MBA to najszybsza i najlepsza droga do osiągnięcia najwyższych celów.