Wyższa Szkoła Handlowa została partnerem projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wsparcie m.in. osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (przeprowadzanie procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych).

Dzięki udziałowi w projekcie osoby, które zostały zwolnione lub są zagrożone zwolnieniem z pracy, mogą starać się o dofinansowanie na studia podyplomowe. Jest to dla nich szansa na podniesienie swoich kwalifikacji oraz zwiększenie szans na rynku pracy. Korzystając z dofinansowania osoba rekrutująca się na studia podyplomowe może otrzymać nawet do 90% dofinansowania na czesne (np. Czesne za studia 4 900 zł w tym kwota dofinansowania - 4 410 zł, kwota wkładu własnego - 490 zł).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w naszej uczelni. Szczegóły rekrutacji oraz możliwości skorzystania z projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” dostępne są w załączniku na dole strony.

Do pobrania
Dofinansowanie na studia podyplomowe w WSH.pdf
.pdf
Pobierz