W załączenikach poniżej znajdują się regulamin wyjazdów wraz wszelkie niezbędnę do wypełnienia dokumenty. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o zapoznanie się z zasadami naboru i wyjazdów oraz złożenie do dnia 30.11.2017 roku projektu indywidualnego programu nauczania lub projektu indywidualnego programu szkolenia uzgodnionego wstępnie z organizacja przyjmującą.

Dokumenty do pobrania: 

REGULAMIN.docx

Umowa na wyjazd pracownika.docx

Mobilność z krajami programu.pdf

Kraje uprawnione.pdf

Mobility agreement for teaching.docx

Mobility agreement for training.docx

CONFIRMATION OF ERASMUS+ MOBILITY FOR TRAINING.docx

CONFIRMATION OF ERASMUS+ MOBILITY FOR TEACHING.docx