Kwestura • Dla Studenta - WSH we Wrocławiu

Kwestura

Kwestura zajmuje się obsługą finansową Studentów w następującym zakresie:

 • oknaliczanie rat czesnego i księgowanie wpłat
 • okprzyjmowanie i weryfikacja wniosków o stypendia
 • okwindykacja zaległości finansowych
 • okprzyjmowanie wpłat gotówkowych w wyjątkowych sytuacjach
 • okwyjaśnianie wszelkich wątpliwości odnośnie do płatności
 • okwystawianie zaświadczeń o dokonanych wpłatach do wiz lub kart pobytu
 • okprzyjmowaniem podań kierowanych do Rektora odnośnie do spraw finansowych.

 

Opłaty dodatkowe naliczane są głównie przez Dziekanat, na podstawie wydanych decyzji Dziekana. 

 • Każdy student – obywatel Polski – ma przydzielony swój indywidualny numer konta, na który powinien dokonywać wpłat czesnego i innych opłat dodatkowych zgodnie z Zarządzeniami Rektora odnośnie do pobieranych opłat, które znajdują się w zakładce Ważne dokumenty.

 • Pozostali Studenci – niebędący obywatelami Polski – mają obowiązek regulować płatności na poniższe numery kont, w zależności od wybranej waluty: 

  Dane adresowe Uczelni:
  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  ul. Ostrowskiego 22
  53-238 Wrocław
  IBAN: PL
  SWIFT: WBKPPLPP
   
  arrowOpłaty w EURO / For payment in EURO:
          BANK ACCOUNT IBAN PL 76 1090 2402 0000 0001 2997 5347
  arrowOpłaty w DOLAR/ For payment in USD:
          BANK ACCOUNT IBAN PL 87 1090 2402 0000 0001 3054 0174 
   arrowOpłaty w PLN (1 euro = 4,40 PLN):
           04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

   W przypadku opłat czesnego wykazanych w EUR jest możliwość wpłaty w PLN po przeliczeniu kursem 4,40.

Godziny otwarcia

 • Wtorek

 • 10:00 - 14:00

 • Środa

 • 10.00 - 14.00

 • Czwartek:

 • 10:00 - 14:00

W trakcie roku akademickiego również w niektóre soboty w godz. 7:30 – 15:00. Termin sobotnich dyżurów zostanie podany do wiadomości na początku roku akademickiego.

Kontakt

pok. 3/11

+48 71 333 11 05

 

Justyna Stachera

Samodzielna księgowa

e-mail: justyna.stachera@handlowa.eu

 

Aldona Sabiniarz

Samodzielna księgowa

e-mail: aldona.sabiniarz@handlowa.eu

  

Edyta Wrzosek

Kwestor

e-mail: edyta.wrzosek@handlowa.eu

pok. 3/12

Podania do rektora

Formularze podań do Rektora odnośnie do spraw związanych z czesnym lub opłatami dodatkowymi, jak również podanie o zwrot nadpłaty są do pobrania w Kwesturze lub w Wirtualnym dziekanacie w plikach do pobrania lub też na stronie Uczelni w zakładce Ważne dokumenty.

Podania do Rektora muszą być podpisane i złożone w Kwesturze. Decyzje Rektora wpisywane są w Wirtualnym dziekanacie w zakładce Teczka.

Zaświadczenia

Student może otrzymać zaświadczenie o statusie studenta, do ZUS/KRUS, do banku, karty pobytu, w celu przedłużenia wizy, o uiszczonych płatnościach, etc.

W tym celu powinien:

 • wysłać e-mail na adres: dziekanat@handlowa.eu lub kwestura@handlowa.eu, jeżeli zaświadczeni dotyczy kwestii finansowych, w którym powinien zawrzeć informacje rodzaju zaświadczenia (np. w jakiej instytucji ma być okazane) oraz ewentualnych dodatkowych informacji, które chciałby, aby były w nim zawarte
 • dokonać opłaty za zaświadczenie (5 zł za zaświadczenie w języku polskim lub 20 zł w języku angielskim)
 • poczekać na odpowiedź, czy spełnił warunki do uzyskania zaświadczenia oraz kiedy może zgłosić się po odbiór

Przypominamy o konieczności korzystania z poczty uczelnianej, przy zgłaszaniu próśb o przygotowanie zaświadczenia.

Stypendia

 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu otrzymuje dotację z MNiSW na pomoc materialną dla studentów. W ramach takiej pomocy przyznawane są następujące stypendia:

 

Stypendium socjalne

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium przyznaje się na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych. Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim.

 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta.

 

Stypendium Ministra

Stypendium Ministra przyznaje się za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć.

 

Jednorazowa zapomoga

Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.

 

Wszystkie stypendia przyznawane są przez Komisję stypendialną na podstawie złożonego wniosku w Kwesturze. Szczegółowe informacje i warunki przyznawania stypendiów określane są w Regulaminie stypendiów, który powinien być dostępny dla Studentów w pierwszej połowie września. W tym czasie będą też dostępne do pobrania wnioski na poszczególne stypendia, instrukcja wypełniania wniosków oraz wszelkie informacje dodatkowe dotyczące stypendiów na dany rok akademicki.